Išorinis personalo vadovas

Kiekviena organizacija pasirenka geriausiai jos poreikius atitinkančią struktūrą. Tai reiškia, kad kartais, ypač mažoje ar vidutinėje įmonėje, vidinio žmogiškųjų išteklių specialisto nereikia arba šis specialistas atlieka tik administracines užduotis. Kai kuriais atvejais scenarijus gali būti priešingas – personalo specialistas yra atsakingas už visą personalo veiklą – pradedant asmens bylomis ir baigiant įdarbinimo ir išdarbinimo procesais. Pagal šį scenarijų personalo specialistas visą laiką yra užimtas kasdienėmis užduotimis ir neturi laiko ar kompetencijos aktyviai dalyvauti kuriant įmonės strategiją. 

Jei nusprendėte, kad įmonėje nereikia visą darbo dieną dirbančio personalo vadovo, jums gali būti tinkiaumiausias sprendimas  samdyti išorinį personalo vadovą. Išorinis personalo vadovas – tai patyręs specialistas, galintis padėti tokiais atvejais:

  • Pagalba svarbių projektų metu;
  • Dalyvavimas rengiant žmogiškųjų išteklių strategiją, kuri geriausiai atitiks jūsų įmonės tikslus;
  • Esamų personalo politikų atnaujinimas;
  • Vadovų konsultavimas personalo valdymo klausimais;
  • Vidinių personalo specialistų ugdymas;
  • Įvairių mokymų vedimas.

Yra keletas galimų sprendimų, kaip išorinis personalo vadovas gali dirbti su įmone:

  • Nuolat dirbant ne visą darbo dieną;
  • Svarbių projektų metu;
  • Ad hoc klausimams.

Kam tai skirta:

Įmonėms, kurios neturi vidinio personalo vadovo, tačiau periodiškai susiduria su personalo kompetencijų poreikiu.

Rezultatas:

Turite žmogiškųjų išteklių kompetencijų, kai jų prireikia.

Trukmė:

Priklausomai nuo jūsų įmonės poreikių.

Kaina:

Po pirminio pažintinio susitikimo ir įvertinus galimas laiko sąnaudas, jūsų įmonei pateikiamas individualus pasiūlymas pagal jūsų konkrečius poreikius.

Kur ir kaip:

Online ir gyvai.

AUKIME KARTU SĖKMĖS LINK!

SUSISIEKITE SU MANIMI

2 + 2 =