Personalo valdymo procesų auditas

Personalo valdymo procesai yra gyvybiškai svarbūs bet kuriai organizacijai, nes jie apibrėžia kiekvieno darbuotojo gyvenimo ciklą įmonėje. Dabar labiau nei bet kada žmogiškųjų išteklių specialistai turi prisitaikyti prie nuolat besikeičiančios aplinkos, kad ir toliau būtų geriausi verslo partneriai, o tai taip pat reiškia, kad personalo valdymo procesus reikia reguliariai tikrinti, ar jie vis dar tenkina verslo poreikius, ar palaiko įmonės konkurencingumą ir ar atitinka geriausią žmogiškųjų išteklių valdymo praktiką.

Žmogiškųjų išteklių procesų auditą galima atlikti ne tik įmonės viduje, bet ir taupant žmogiškųjų išteklių skyriaus darbuotojų laiką bei energiją ir leidžiant jiems sutelkti dėmesį į veiklą, kuri įmonei atneša didžiausią pridėtinę vertę, visada verta leisti šį darbą atlikti išorės konsultantui. Taip sutaupysite laiko, išteklių ir užtikrinsite nepriklausomą, o ne subjektyvų vertinimą. 

Kuriuos procesus galima audituoti:

 • Dokumentacija;
 • Esamos rašytinės procedūros;
 • Atrankos;
 • Adaptacija;
 • Veiklos valdymas;
 • Išdarbinimas;
 • Visos kitos šiuo metu jūsų organizacijoje taikomos procedūros.

Kaip dažnai turėtumėte tai daryti. Visiškai pakanka kartą per metus atlikti išsamų auditą, o vėliau kas šešis mėnesius atlikti mini savikontrolę. 

Kaip tai veikia:

 • Aptariame jūsų dabartinę situaciją ir poreikius;
 • Jūs užpildote pradinį klausimyną;
 • Pagal gautą informaciją parengiamas paslaugos pasiūlymas;
 • Audito pradžia – klausimynai žmogiškųjų išteklių skyriui, vadovams, darbuotojams;
 • Prašymas pateikti duomenis – rašytines procedūras, apklausų duomenis, KPI duomenis ir kt.;
 • Pokalbiai su personalo skyriumi, vadovais, darbuotojais;
 •  Dalyvavimas gyvai ir stebėjimas susitikimuose ir kitoje veikloje;
 • Audito ataskaitos paruošimas;
 • Audito rezultatų ir pasiūlymų dėl patobulinimų pristatymas.

Kam tai skirta:

Įmonėms, kurios nori turėti naujausius personalo valdymo procesus, atitinkančius verslo poreikius.

Rezultatas:

Aktualūs personalo valdymo procesai.

Trukmė:

Priklauso nuo įmonės dydžio, auditų skaičiaus. Trukmė nustatoma atsižvelgiant į individualią situaciją.

Kaina:

Jūsų įmonei pateikiamas individualus pasiūlymas pagal jūsų konkrečius poreikius. 

Kur ir kaip:

Online ir gyvai.

AUKIME KARTU SĖKMĖS LINK!

SUSISIEKITE SU MANIMI

4 + 15 =