Vizualizacijos galia tikslų siekime

Vizualizacijos galia tikslų siekime

Kai planuojate veiklą, kai keliate tikslus, į ką pirmiausia sutelkiate dėmesį – į tai, kaip bus sunku ir kokias kliūtis teks įveikti, į patį procesą ar į galutinį rezultatą? Kadangi mėgstu rašyti remdamasi asmenine patirtimi, šį kartą norėčiau pasidalinti dar...
Kokia savybė yra viena svarbiausių dirbant savarankiškai?

Kokia savybė yra viena svarbiausių dirbant savarankiškai?

Pastaruoju metu daug mąsčiau, kokios savybės yra svarbiausios dirbantiems savarankiškai. Kodėl vieni, vos tik išbandę freelancerio gyvenimą ir susidūrę su pirmaisiais sunkumais, nusprendžia nebetęsti ir grįžti į samdomą darbą, o kiti diena iš dienos krenta ir keliasi...